Lecznica dużych zwierząt apra-wetpress s.c. | ul. Bażancia 1 | 86-031 Myślęcinek

Lecznica Dużych Zwierząt nr 4/2017


Wysoce patogenne szczepy PRRSV-1 w Europie

 
prof. dr hab. Tomasz Stadejek, Dipl. ECPHM
Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Do niedawna odkrycia zjadliwych szczepów PRRSV-1 dotyczyły wyłącznie wschodnioeuropejskich wariantów genetycznych, jednak ostatnio także wśród szczepów zachodnioeuropejskich zaobserwowano wyjątkowo zjadliwe wirusy.


Mykoplazmowe zapalenie płuc u świń. Możliwości minimalizowania strat

 
dr hab. Kazimierz Tarasiuk prof. UR
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie

Czynniki, które mogą decydować o wysokim poziomie zakażenia Mhp to m.in.: wprowadzanie do stad naiwnych loszek remontowych w różnym wieku, wysoki >50% remont stada, różnice w odporności matczynej pomiędzy lochami i loszkami, zróżnicowane siewstwo Mhp przez lochy w różnych cyklach produkcyjnych.


Ocena przestrzegania zasad bioasekuracji w polskich średnio- i wielkotowarowych stadach świń

 
Arkadiusz Dors (1), Zbigniew Kuberka (2), Ewelina Czyżewska-Dors (1)
1 Zakład Chorób Świń, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, 2 Gabinet Weterynaryjny „BONA – WET”, Dobrzyca

W stadach o pełnym cyklu produkcji poziom bioasekuracji był niższy niż w tuczarniach czy stadach produkujących prosięta. Wydaje się to zaskakujące, bowiem stada produkujące w cyklu zamkniętym są narażone na największe straty w przypadku wybuchu choroby.


Wpływ mikotoksyn na układ immunologiczny i odporność świń

 
dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól, prof. nadzw.
Zakład Chorób Świń, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną aktualne dane naukowe dotyczące wpływu mikotoksyn na układ immunologiczny świń oraz omówione skutki ewentualnej immunomodulacji powodowanej mikotoksynami (zachorowalność, podatność na infekcje, ujawnianie się zakażeń podklinicznych, efektywność szczepień).


Wpływ niskiej dawki zearalenonu na wybrane tkanki układu pokarmowego świń część II: morfometria jelit i efekt przeniesienia

 
Magdalena Gajęcka, Łukasz Zielonka, Maciej Gajęcki
Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul Oczapowskiego 13/29, 10-718 Olsztyn; E-mail: mgaja@uwm.edu.pl

Celem prezentowanej w tej publikacji pracy było udokumentowanie zmian w budowie jelit i efektu przeniesienia podczas narażenia loszek niedojrzałych płciowo małymi dawkami ZEN nie wywołującymi objawów klinicznych.


Nowe dane terenowe na temat udziału Bordetella bronchiseptica w etiologii chorób układu oddechowego prosiąt

 
Pedro M. S. Lopes
PMS, Lda. – Wydział Medycyny Weterynaryjnej ULHT, Lizbona

Ocena stopnia zaniku małżowin nosowych z użyciem punktacji była charakterystyczna dla monitorowania PAR u tuczników po uboju, natomiast nie robiono tego w odniesieniu do prosiąt.


Zapalenie gruczołu mlekowego krów wywołane przez Trueperella pyogenes

 
Henryka Lassa (1,3), Piotr Niewitecki (2), Wiesław Niewitecki
1. Bydgoska Szkoła Wyższa, 85-059 Bydgoszcz, ul. Unii Lubelskiej 4C; 2. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, ul, Nowoursynowska 159c; 3. Laboratorium Badania Mleka ZDROWEWYMIE.PL, 85-065 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 15

Bakteria Trueperella (T.) pyogenes jest najczęściej kojarzona przez lekarzy jako jeden z czynników etiologicznych tzw. letniego zapalenia wymienia (Summer mastitis), które dotyka krowy w okresie zasuszenia i jałówki przed wycieleniem. Jednak coraz częściej w praktyce terenowej spotykamy się z trudno leczącymi się zapaleniami wymienia w czasie laktacji, z których w badaniu bakteriologicznym izolujemy właśnie T. pyogenes.


Przypadki posocznicy krwotocznej u buhajków i jeleniowatych

Jędrzej M. Jaśkowski (1), Janusz Kapryan (2), Marek Bogdaszewski (3), Żaneta Steiner-Bogdaszewska (3), Bartłomiej M. Jaśkowski (4), Marek Gehrke (1)
1 Centrum Weterynarii UMK, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń; 2 Przychdnia Weterynaryjna, Mikołajki; 3 Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN – Stacja Badawcza w Kosewie; 4 Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu
 

W artykule tym opisano przypadki choroby, która pojawiła się u buhajków w jednym z gospodarstw sąsiadującym z wielkimi jeziorami mazurskimi oraz w stacji doświadczalnej hodującej m.in. jelenie szlachetne, jelenie sika Dybowskiego oraz daniele.


Żywienie mineralne krów mlecznych część II Przyczyny i skutki nadmiaru składników mineralnych i witamin

 
Zygmunt M. Kowalski
Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Niniejszy artykuł jest kolejnym z cyklu: żywienie mineralne krów mlecznych. W pierwszym omówione zostały przyczyny i skutki niedoborów składników mineralnych. W tym przedstawione zostaną przyczyny i skutki nadmiernego pobierania składników mineralnych, a także witamin.


Wstępne uwagi dotyczące wykorzystania testu terenowego do wykrywania wczesnej ciąży u krów

 
Jędrzej M. Jaśkowski (1), Magdalena Herudzińska (2), Julita Kmiecik (2), Bartłomiej M. Jaśkowski (3), Aleksandra Kierbić (2), Jakub Kulus (4)
1 Centrum Weterynarii UMK, ul. Gagarina 7., 87-100 Toruń; 2 Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych, Instytut Weterynarii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, UP., ul. Wołyńska 35, Poznań; 3 Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP, pl. Grunwaldzki 49, 50-366 Wrocław; 4 Gabinet weterynaryjny Vital-vet. ul. Św. Floriana 4, 62-045 Pniewy

Według różnych danych, glikoproteiny ciążowe (Pregnancy-associated glycoproteins) są wykrywalne we krwi już od 18-28 dnia ciąży. Podwyższone wartości PAG osiągane od 28. dnia po zapłodnieniu jednoznacznie wskazują na ciążę. Ich oznaczanie stanowić może alternatywę dla ultrasonograficznego badania na ciążę, a dla lekarzy weterynarii interesujące rozszerzenie możliwości diagnostycznych.


Perfuzja regionalna

lek. wet. Natalia Siwińska, lek. wet. Agnieszka Żak
 
 

W przypadku głębokich ran, skuteczność wyleczenia przy użyciu perfuzji regionalnej wynosi 92%, powrót do poprzedniej sprawności fizycznej obejmuje 89% przypadków. U koni z septycznym zapaleniem struktur maziowych wskaźniki te wynoszą odpowiednio 60% i 48%.


Postępowanie w przypadku poronień u klaczy spowodowanych przez herpeswirusy koni

Jerzy Rola, Karol Stasiak
Zakład Wirusologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
 

W Niemczech 40% wszystkich poronień u klaczy na tle zakaźnym spowodowanych było przez EHV-1. W Polsce odsetek ten, w zależności od okresu przeprowadzonych badań, wynosił od 4 do 28,6%. Poronienia na tle EHV-1 występują najczęściej w ostatnich 4. miesiącach ciąży a wydalenie płodu następuje nagle, bez wcześniejszych objawów zwiastunowych.


Przewlekła Choroba Wyniszczająca jeleniowatych nowe zagrożenie dla Europy?

 
Mirosław P. Polak, Jan F. Żmudziński
Zakład Wirusologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

Do niedawna choroba występowała i szerzyła się wyłącznie w Ameryce Północnej (24 stany USA i dwie prowincje Kanady) oraz w niewielkim stopniu w Południowej Korei (wynik jednorazowego importu z Kanady zakażonych jeleni). Pojawienie się pierwszych przypadków choroby w Norwegii wiosną 2016 było dużym zaskoczeniem. W związku z tą ekspansją terytorialną, CWD stanowić może realne zagrożenie dla hodowli jeleniowatych w Europie.