Menu Zamknij

Możliwości eliminacji Mycoplasma hyopneumoniae

Doświadczenia i obserwacje terenowe wskazują, że fermy poddane eliminacji Mhp pozostają wolne od tego patogenu przez różnie długi okres czasu. Znane są przypadki, że stado pozostawało wolne od Mhp nawet przez 11 lat od zakończenia procesu eradykacji.

Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) jest jednym z najczęściej stwierdzanych i ekonomicznie najważniejszym patogenem układu oddechowego u świń, mającym negatywny wpływ na ekonomikę produkcji. Straty ekonomiczne związane są ze zwiększonym zużyciem paszy na jednostkę przyrostu, obniżonym przyrostem masy ciała oraz większymi kosztami profilaktyki i leczenia.


Ten artykuł jest dostępny
tylko dla naszych cyfrowych prenumeratorów


Wykup dostęp

Already a member? Log in here
Opublikowano w1/2018