Menu Zamknij

Mieszane zakażenia układu oddechowego świń

Od 20 lat główną przyczyną strat w produkcji trzody są choroby układu oddechowego świń. Zasadniczą przyczyną ujawniania się tego typu chorób są zazwyczaj mieszane (bakteryjne i wirusowe) zakażenia świń.

Do klinicznego ujawnienia się chorób usposabiają niekorzystne warunki środowiskowe, w tym coraz większa koncentracja świń w stadzie oraz chlewni na określonym terenie, omawiane w wielu publikacjach. Niekorzystne warunki środowiskowe, przede wszystkim wysoka wilgotność i duża dobowa amplituda temperatur, są istotną przyczyną osłabienia miejscowej i ogólnej (systemowej) odporności na infekcję. Gatunki drobnoustrojów będących czynnikami etiologicznymi chorób układu oddechowego można podzielić na: 1) inicjujące i 2) wikłające proces chorobowy, względnie na stanowiące jego pierwotną i wtórną przyczynę.


Ten artykuł jest dostępny
tylko dla naszych cyfrowych prenumeratorów


Wykup dostęp

Already a member? Log in here
Opublikowano w2/2018