Menu Zamknij

Zakaźne przyczyny zaburzeń w rozrodzie loch oraz ich diagnostyka

Ustalenie przyczyny niepowodzeń w rozrodzie jest wyzwaniem dla lekarza weterynarii. Zwykle pierwszym „podejrzanym” są bakterie lub wirusy. Celem tego artykułu jest przedstawienie czynników zakaźnych wywołujących zaburzenia w rozrodzie świń, faz produkcji, w których wywołują one straty oraz prezentacja możliwości diagnostycznych.

Nieustanne dążenie do zwiększania opłacalności produkcji świń sprawia, że coraz większą uwagę zwraca się na wyniki rozrodu. Na fermach o cyklu zamkniętym, a przede wszystkim w stadach, które nastawione są na produkcję prosiąt do tuczu, właśnie w sektorze rozrodu koncentruje się większość działań mających na celu poprawę efektywności produkcji. Dlatego właściciele stad rejestrują bardzo wiele różnych parametrów charakteryzujących wydajność rozrodczą stada loch. Obniżenie któregoś z nich lub kilku równocześnie jest sygnałem, że w stadzie podstawowym dzieje się coś niedobrego. Może to być wynikiem działania wielu różnych czynników, zarówno zakaźnych jak i niezakaźnych.


Ten artykuł jest dostępny
tylko dla naszych cyfrowych prenumeratorów


Wykup dostęp

Already a member? Log in here
Opublikowano w4/2018