Menu Zamknij

Parwowiroza świń

Uważa się, że straty w rozrodzie wywołane przez PPV1 w stadach szczepionych występują sporadycznie. W stadach nieszczepionych, w których przebywają samice wolne od przeciwciał dla…

Zasady zarządzania rozrodem

Opłacalność chowu trzody chlewnej w gospodarstwach o pełnym cyklu produkcji zależy w istotnym stopniu od optymalnego wykorzystania potencjału rozrodczego samic stada podstawowego, w tym od:…