Menu Zamknij

Co nowego w nauce?

Suplementacja różnych form pierwiastków śladowych u krów mlecznych Pokrycie zapotrzebowania na składniki mineralne jest istotne pod względem produkcyjnym (deficyt niektórych pierwiastków może powodować spadek produkcyjności......…

Telazja powrót choroby

Elwira Plis-Kuprianowicz1, Michał K. Krzysiak1, 2, Aleksander W. Demiaszkiewicz3 1 Białowieski Park Narodowy, 2 Instytut Nauk Leśnych, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Politechnika Białostocka,......…