Menu Zamknij

Omówienie wybranych aspektów bezmleczności poporodowej loch (postpartum dysgalactia syndrom – PDS)

Wiesław Bielas¹ Anna Rząsa², Marek Popławski³

Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich1 , Katedra Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej2,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Ferma Trzody Chlewnej w Łosicach, Pol Lean sp. z o.o3., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Celem pracy jest omówienie wybranych zagadnień związanych z zespołem bezmleczności poporodowej loch, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i terapii tego schorzenia.

Bezmleczność poporodowa (Postpartum dysgalactia syndrome PDS) jest istotnym syndromem dotyczącym zdrowia i rozrodu trzody chlewnej, manifestującym się zaburzeniami laktacji (zmniejszenie produkcji siary i mleka) u macior, powodującym wysokie upadki prosiąt w okresie poporodowym (7).… Czytaj więcej

Kanibalizm u świń

Jacek Nowicki

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kolłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Genetyki,
Hodowli i Etologii Zwierząt

Stereotypie behawioralne zawsze są symptomem niskiego lub przynajmniej obniżonego poziomu dobrostanu, są też jednym z kryteriów behawioralnych oceny dobrostanu zwierzęcia.

U świń, oprócz prawidłowych form zachowania, występują również zachowania nietypowe i stereotypie behawioralne czyli zachowania odbiegające od przyjętego dla danego gatunku wzorca, najczęściej powtarzające się ruchy partii ciała, nie mające znaczenia dla organizmu. Mogą one być reakcją na obciążenia ze strony środowiska bytowania.… Czytaj więcej

Perineoplastyka: metoda leczenia pneumowaginy i odtwarzania szczelności sromu u krów

Jacek Mrowiec

Hipra Polska

Niepłodność związana z zaburzeniami anatomicznymi wydaje się być w bujatrii mocno niedoceniana. A w takich przypadkach odpowiednio przeprowadzony zabieg chirurgiczny, przywracający naturalne stosunki anatomiczne, często prowadzi do odzyskania przez pacjentkę zdolności reprodukcyjnych.

Przyczyn niepowodzenia inseminacji z reguły doszukuje się w błędach żywieniowych, stanach zapalnych w obrębie macicy, zaburzeniach hormonalnych czy zamieralności zarodków. Hodowcy często winą za ten stan rzeczy obarczają inseminatorów. Niezależnie od istotności poszczególnych czynników, warto zwrócić uwagę na stan dróg rodnych samicy, gdyż obserwowana w terenie tendencja do udzielania pomocy porodowej zbyt wcześnie, często skutkuje urazami wpływającymi negatywnie na płodność zwierzęcia.… Czytaj więcej