Menu Zamknij

Omówienie wybranych aspektów bezmleczności poporodowej loch (postpartum dysgalactia syndrom – PDS)

Wiesław Bielas¹ Anna Rząsa², Marek Popławski³

Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich1 , Katedra Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej2,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Ferma Trzody Chlewnej w Łosicach, Pol Lean sp. z o.o3., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Celem pracy jest omówienie wybranych zagadnień związanych z zespołem bezmleczności poporodowej loch, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i terapii tego schorzenia.

Bezmleczność poporodowa (Postpartum dysgalactia syndrome PDS) jest istotnym syndromem dotyczącym zdrowia i rozrodu trzody chlewnej, manifestującym się zaburzeniami laktacji (zmniejszenie produkcji siary i mleka) u macior, powodującym wysokie upadki prosiąt w okresie poporodowym (7). Bezmleczność poporodowa loch bywa potocznie i często określana jako: zespół MMA (z j. angielskiego: mastitis, metritis, agalactia). MMA jest to zespół, który należy raczej uznać za podtyp bezmleczności poporodowej o najcięższym przebiegu. Istnieje wiele innych synonimów i nazw bezmleczności poprodowej (PDS) np: gorączka poporodowa, poporodowa bezmleczność, toksemiczna gorączka mleczna, poporodowa toksemia i septicemia bądź coliform mastitis (CM) (4,14). Wcześniej używana nazwa: syndrom lub zespół MMA jest obecnie uważana za mylną, ponieważ u lochy jest rzadko spotykane zapalenie macicy (7), a tylko u nielicznych macior występuje całkowite zahamowanie laktacji (11). W niniejszej publikacji autorzy będą zamiennie używali terminów: bezmleczność poporodowa lub PDS. Bezmleczność poporodowa wiąże się z dużymi stratami ekonomicznymi w hodowli trzody chlewnej, które spowodowane są głównie spowolnieniem tempa wzrostu oraz zwiększoną śmiertelnością prosiąt w okresie odsadzeniowym (7,10,24). Zespół PDS u chorych macior może być wywołany przez wiele czynników, jednak uważa się, że główną rolę w rozwoju choroby i manifestacji objawów klinicznych odgrywają bakterie z grupy coli – zwłaszcza Escherichia coli (2). Objawy kliniczne u loch dotkniętych PDS mogą manifestować się stanami zapalnymi gruczołów sutkowych i/lub macicy, bezmlecznością, gorączką, anoreksją, zaparciami i depresją lub zaleganiem (1). Według niektórych autorów, lochę uważa się za chorą na PDS, jeśli stwierdzi się u niej, co najmniej dwa z wyżej wymienionych objawów klinicznych 12. do 24. godzin po porodzie (1). Jednym z głównych objawów klinicznych diagnozowanych u loch dotkniętych PDS jest zapalenie gruczołu mlekowego (1). Ostatnie badania wykazały jednak, że poważnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi PDS u loch jest również endometritis (17,21).


Ten artykuł jest dostępny
tylko dla naszych cyfrowych prenumeratorów


Zaloguj się Dołącz

Opublikowany wstyczeń 2021

Powiązane artykuły