Menu Zamknij

Cytologia w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego bydła

Jako badanie cytologiczne w tym artykule rozumiemy rozmaz, odcisk narządu, wydzielin i wydalin ciała itp. zabarwione odpowiednią metodą. W przypadku chorób przewodu pokarmowego materiał stanowią dwa rodzaje próbek: kał oraz zeskrobina z jelit (zeskrobina pobrana po wcześniejszym rozcięciu jelit i usunięciu treści pokarmowej). Kał sam w sobie jest materiałem, który ma niższą wartość diagnostyczną w porównaniu do zeskrobin. W kale istnieje możliwość oceny głównie wydalanej już treści pokarmowej. Zeskrobina natomiast zawiera drobnoustroje, enterocyty i komórki zapalne, co w zestawieniu z obserwowanymi zamianami sekcyjnymi charakteryzuje się wysoką wartością diagnostyczną. Ze względu na sposób wykonania preparatu komórki z kształtu przestrzennego stają się płaskie, co powoduje że są one „większe” niż w preparatach histologicznych.
Metody Barwienia – jest wiele metod barwienia preparatów cytologicznych, ale ze względów praktycznych zastosowanie znalazło tylko kilka. W diagnostyce są to przede wszystkim zestawy komercyjne do szybkiego barwienia, takie jak np. Hemacolor®Rapid, HEMAVET, Haema-Schnellfarbung, czy Diff-Quick. Czas barwienia tymi metodami liczonym od wyschnięcia rozmazu czy odcisku na szkiełku wraz z utrwaleniem trwa do 1 minuty. Inne metody, to metoda barwienia Ziehla-Neelsena (obecnie w modyfikacji nie wymagająca już podgrzewania preparatu) i metoda Stampa, niedostępna komercyjnie, ale pozwalająca wyprawić drobnoustroje z rodziny Chlamydiaceae. Oprócz wymienionych, możliwe jest stosowanie metody Grama oraz licznych innych barwiących określone drobnoustroje lub struktury komórkowe.


Ten artykuł jest dostępny
tylko dla naszych cyfrowych prenumeratorów


Wykup dostęp

Already a member? Log in here
Opublikowano w1/2024