Menu Zamknij

Cytologia w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego bydła

Jako badanie cytologiczne w tym artykule rozumiemy rozmaz, odcisk narządu, wydzielin i wydalin ciała itp. zabarwione odpowiednią metodą. W przypadku chorób przewodu pokarmowego materiał stanowią dwa rodzaje próbek: kał oraz zeskrobina z jelit (zeskrobina pobrana po wcześniejszym rozcięciu jelit i usunięciu treści pokarmowej). Kał sam w sobie jest materiałem, który ma niższą wartość diagnostyczną w porównaniu do zeskrobin. W kale istnieje możliwość oceny głównie wydalanej już treści pokarmowej. Zeskrobina natomiast zawiera drobnoustroje, enterocyty i komórki zapalne, co w zestawieniu z obserwowanymi zamianami sekcyjnymi charakteryzuje się wysoką wartością diagnostyczną. Ze względu na sposób wykonania preparatu komórki z kształtu przestrzennego stają się płaskie, co powoduje że są one „większe” niż w preparatach histologicznych.
Metody Barwienia – jest wiele metod barwienia preparatów cytologicznych, ale ze względów praktycznych zastosowanie znalazło tylko kilka. W diagnostyce są to przede wszystkim zestawy komercyjne do szybkiego barwienia, takie jak np. Hemacolor®Rapid, HEMAVET, Haema-Schnellfarbung, czy Diff-Quick. Czas barwienia tymi metodami liczonym od wyschnięcia rozmazu czy odcisku na szkiełku wraz z utrwaleniem trwa do 1 minuty. Inne metody, to metoda barwienia Ziehla-Neelsena (obecnie w modyfikacji nie wymagająca już podgrzewania preparatu) i metoda Stampa, niedostępna komercyjnie, ale pozwalająca wyprawić drobnoustroje z rodziny Chlamydiaceae. Oprócz wymienionych, możliwe jest stosowanie metody Grama oraz licznych innych barwiących określone drobnoustroje lub struktury komórkowe.


Ten artykuł jest dostępny
tylko dla naszych cyfrowych prenumeratorów


Zaloguj się Dołącz

Opublikowano w1/2024