Menu Zamknij

Krwotoczna choroba zwierzyny płowej już w Europie

Zmiany klimatu, intensyfikacja przemieszczania się ludzi i zwierząt powodują pojawianie się u nas wcześniej nienotowanych, egzotycznych patogenów. SARS, Zika, dirofilarie, telazje, te mikroorganizmy o potencjale epidemicznym, są przenoszone przez owady, których ekologia jest zależna od zmian środowiska (Bezzera-Santos i in. 2023).
Takim wyzwaniem dla weterynarii w kraju jest też krwotoczna choroba zwierzyny płowej (Epizootic haemorrhagic disease – EHD), choroba zakaźna i niezaraźliwa wywoływana przez wirusy RNA należące do rodzaju Orbivirus (Reoviridae). EHD podlega zgłoszeniu do WOAH (World Organisation for Animal Health, dawne O.I.E) od 2008 r., ujęta jest w prawie UE o zdrowiu zwierząt (rozporządzenie wykonawcze Komisji 2018/1882/UE) i wymaga zgłaszania do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). EHDV jest wirusem pokrewnym z wirusem choroby niebieskiego języka (BTV).


Ten artykuł jest dostępny
tylko dla naszych cyfrowych prenumeratorów


Wykup dostęp

Already a member? Log in here
Opublikowano w1/2024