Menu Zamknij

Podostra kwasica żwacza

U wysokowydajnych krów problemy zdrowotne (choroby metaboliczne i zakaźne) oraz brakowanie są największe na początku laktacji. W tym okresie kluczowa jest optymalna homeostaza gospodarki wapniowej, odpowiedni poziom sprawności układu immunologicznego, podaż i przyswajanie składników pokarmowych. Kwasica należy do najważniejszych zaburzeń metabolicznych występujących u krów mlecznych w tym okresie laktacji. Wzrost wydajności występujący od początku laktacji wymaga stosowania dużych ilości pasz treściwych, co może prowadzić do gromadzenia lotnych kwasów tłuszczowych w żwaczu, przy mniejszych zdolnościach buforowania. Dodatkowo źle przygotowany TMR może prowadzić do sortowania dawki pokarmowej. Obecnie przyjęto, że obniżenie pH żwacza do poziomu <5,6 przez ponad 3 godziny dziennie definiuje się jako podostra kwasica żwacza (Subacute ruminal acidosis, SARA). Dla zapewnienia optymalnej fermentacji w żwaczu i trawienia włókna pH żwacza powinno wynosić od 6,2 do 6,8. Skutki długotrwałych i cyklicznych zmian wykraczają poza prawidłowe procesy fermentacyjne w żwaczu i obejmują uszkodzenie nabłonka żwacza, ochwat racicowy, stany zapalne, ropnie wątroby, zaburzenia rozrodu, a pod względem produkcyjnym zmniejszone pobranie suchej masy dawki pokarmowej i niższą wydajność mleczną. Chociaż zazwyczaj kwasicę opisuje się na podstawie obniżenia pH żwacza, to skutki SARA są spowodowane kombinacją oddziaływania pH żwacza i rodzaju diety prowadząc do zaburzeń fermentacji i funkcjonowania żwacza.


Ten artykuł jest dostępny
tylko dla naszych cyfrowych prenumeratorów


Wykup dostęp

Already a member? Log in here
Opublikowano w2/2024