Menu Zamknij

Produkcja, konserwacja i ocena jakości nasienia knura

Produkcja nasienia knurów jest centralnym punktem nowoczesnej strategii hodowli świń, który wywiera istotny wpływ na rozwój genetyczny i wydajność reprodukcyjną trzody chlewnej.
Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii w programach hodowli świń, w ostatnich latach znacznie rozwinęły się strategie selekcji knurów, co doprowadziło do istotnej poprawy użytkowości rozpłodowej trzody chlewnej (9). Łącząc dane fenotypowe knurów z technologią molekularną można uzyskać wiele pożądanych z komercyjnego punktu widzenia nowych cech, zapewniających zrównoważony rozwój genetyczny świń. Nowoczesne metody selekcji knurków mają na celu nie tylko poprawę zdrowotności, ale również lepszą diagnostykę oraz prognozę przyszłej płodności knurów zarodowych. Dzięki temu można obniżyć koszty hodowli świń poprzez wczesną selekcję samców niezakwalifikowanych do komercyjnej produkcji nasienia (42). Jednak, w pewnych przypadkach (jak donosi niedawne badanie), zbyt wczesne przemieszczanie knurków do ośrodka sztucznej inseminacji może wpływać negatywnie na ich przyszłą użytkowość rozrodczą (14). Badania wykazały bowiem, że wraz z obniżeniem wieku knura w momencie przybycia do stacji sztucznej inseminacji, wzrasta również ryzyko jego wybrakowania. Odpowiednia izolacja knurów hodowlanych oraz oddzielny chów samców w ośrodkach produkcji nasienia, ułatwiają selekcję i wybór najlepszych zwierząt pod kątem płodności i jakości nasienia (24). Z badania przeprowadzonego w 2023 r. wynika, że głównymi powodami brakowania knurów rasy Pietrain w europejskich ośrodkach sztucznej inseminacji były: niska jakość nasienia, niska wartość genetyczna i hodowlana oraz brak popędu płciowego (14). W przyspieszaniu postępu hodowlanego ważną rolę odgrywają nowoczesne oceny jakości nasienia knurów oraz techniki wspomaganego rozrodu świń (30). Aby sprostać zapotrzebowaniu na dawki inseminacyjne o wysokiej jakości, do rozrodu wybierane są knury z dobrym popędem płciowym i o doskonałej budowie wszystkich partii ciała wraz z odpowiednią jakością ejakulatu. Aby ułatwić wybór potencjalnie najlepszych knurów zarodowych, opracowano wiarygodne procedury oceny budowy jąder, gdzie na szczególną uwagę zasługują przezskórne badania ultrasonograficzne worka mosznowego. Umożliwia ono szybką i obiektywną analizę budowy morfologicznej jąder i najądrzy knura, zapewniając dobrą ocenę mikrostruktury tkanek narządu płciowego (1). W niedawno przeprowadzonym badaniu wykorzystano ocenę ultrasonograficzną jąder do ustalenia realnych norm diagnostycznych dla gonad knura, dzięki czemu z wysokim prawdopodobieństwem można prognozować płodność każdego samca (40).


Ten artykuł jest dostępny
tylko dla naszych cyfrowych prenumeratorów


Wykup dostęp

Already a member? Log in here
Opublikowano w2/2024