Menu Zamknij

Kanibalizm u świń

Jacek Nowicki

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kolłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Genetyki,
Hodowli i Etologii Zwierząt

Stereotypie behawioralne zawsze są symptomem niskiego lub przynajmniej obniżonego poziomu dobrostanu, są też jednym z kryteriów behawioralnych oceny dobrostanu zwierzęcia.

U świń, oprócz prawidłowych form zachowania, występują również zachowania nietypowe i stereotypie behawioralne czyli zachowania odbiegające od przyjętego dla danego gatunku wzorca, najczęściej powtarzające się ruchy partii ciała, nie mające znaczenia dla organizmu. Mogą one być reakcją na obciążenia ze strony środowiska bytowania.… Czytaj więcej

Perineoplastyka: metoda leczenia pneumowaginy i odtwarzania szczelności sromu u krów

Jacek Mrowiec

Hipra Polska

Niepłodność związana z zaburzeniami anatomicznymi wydaje się być w bujatrii mocno niedoceniana. A w takich przypadkach odpowiednio przeprowadzony zabieg chirurgiczny, przywracający naturalne stosunki anatomiczne, często prowadzi do odzyskania przez pacjentkę zdolności reprodukcyjnych.

Przyczyn niepowodzenia inseminacji z reguły doszukuje się w błędach żywieniowych, stanach zapalnych w obrębie macicy, zaburzeniach hormonalnych czy zamieralności zarodków. Hodowcy często winą za ten stan rzeczy obarczają inseminatorów. Niezależnie od istotności poszczególnych czynników, warto zwrócić uwagę na stan dróg rodnych samicy, gdyż obserwowana w terenie tendencja do udzielania pomocy porodowej zbyt wcześnie, często skutkuje urazami wpływającymi negatywnie na płodność zwierzęcia.… Czytaj więcej