Menu Zamknij

Podostra kwasica żwacza

U wysokowydajnych krów problemy zdrowotne (choroby metaboliczne i zakaźne) oraz brakowanie są największe na początku laktacji. W tym okresie kluczowa jest optymalna homeostaza gospodarki wapniowej, odpowiedni…