Menu Zamknij

Omówienie wybranych aspektów bezmleczności poporodowej loch (postpartum dysgalactia syndrom – PDS)

Wiesław Bielas¹ Anna Rząsa², Marek Popławski³

Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich1 , Katedra Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej2,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Ferma Trzody Chlewnej w Łosicach, Pol Lean sp. z o.o3., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Celem pracy jest omówienie wybranych zagadnień związanych z zespołem bezmleczności poporodowej loch, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i terapii tego schorzenia.

Bezmleczność poporodowa (Postpartum dysgalactia syndrome PDS) jest istotnym syndromem dotyczącym zdrowia i rozrodu trzody chlewnej, manifestującym się zaburzeniami laktacji (zmniejszenie produkcji siary i mleka) u macior, powodującym wysokie upadki prosiąt w okresie poporodowym (7).… Czytaj więcej

Kanibalizm u świń

Jacek Nowicki

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kolłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Genetyki,
Hodowli i Etologii Zwierząt

Stereotypie behawioralne zawsze są symptomem niskiego lub przynajmniej obniżonego poziomu dobrostanu, są też jednym z kryteriów behawioralnych oceny dobrostanu zwierzęcia.

U świń, oprócz prawidłowych form zachowania, występują również zachowania nietypowe i stereotypie behawioralne czyli zachowania odbiegające od przyjętego dla danego gatunku wzorca, najczęściej powtarzające się ruchy partii ciała, nie mające znaczenia dla organizmu. Mogą one być reakcją na obciążenia ze strony środowiska bytowania.… Czytaj więcej