Menu Zamknij

PCV3 nowy gatunek cirkowirusa świń

Pod koniec 2016 roku dwa niezależne zespoły z USA opublikowały doniesienia o odkryciu u świń zupełnie nowego gatunku cirkowirusa, nie spokrewnionego z PCV1 czy PCV2, który nazwano PCV3.

Cirkowirusy należące do rodziny Circoviridae i rodzaju Circovirus są najmniejszymi znanymi wirusami, o kolistym genomie zbudowanym z pojedynczej nici DNA. Genom cirkowirusów zawiera dwie duże otwarte ramki odczytu (ORF) – rep i cap, które znajdują się na przeciwnych niciach dwuniciowej przejściowej formy replikacyjnej, kodujące odpowiednio białko replikazy i białko kapsydu wirusa.


Ten artykuł jest dostępny
tylko dla naszych cyfrowych prenumeratorów


Zaloguj się Dołącz

Opublikowano w1/2017