Menu Zamknij
aktualne wydanie

temat z okładki

Arkadiusz Dors

Zakład Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

Chów i hodowla świń są zajęciem, którym ludzkość para się już od tysięcy lat. I także tutaj, jak w każdej innej dziedzinie życia mamy do czynienia z postępem. Nieustanne pogłębianie wiedzy skutkuje nowymi rozwiązaniami, które po jakimś czasie znajdują coraz szersze    zastosowanie i często, „przeszczepione” do zupełnie innej dziedziny, odnoszą spektakularny sukces. Nie inaczej jest w produkcji zwierzęcej, gdzie także wraz z postępem technologicznym pojawiają się nowinki techniczne. W produkcji świń obejmują one przede wszystkim aspekty związane z utrzymaniem zwierząt, ich żywieniem oraz technologią produkcji.

Ochrona zdrowia świń tradycyjnie oparta była przede wszystkim na wiedzy i doświadczeniu lekarza weterynarii. Mało kto mógł sobie wyobrazić jego zastąpienie przez nowoczesne urządzenia. O postępie w profilaktyce i zwalczaniu chorób świń decydowały przede wszystkim odkrycia naukowe dokonywane na uniwersytetach i w instytutach badawczych oraz badania i wdrożenia prowadzone przez firmy farmaceutyczne,…….

filmy "Lecznicy Dużych Zwierząt"

trzoda

Omówienie wybranych aspektów bezmleczności poporodowej loch (postpartum dysgalactia syndrom – PDS)

Wiesław Bielas1, Anna Rząsa2, Marek Popławski3 Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich1 , Katedra Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej2, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Ferma Trzody Chlewnej w Łosicach, Pol Lean sp. z o.o3., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu   Celem pracy jest omówienie wybranych zagadnień związanych z zespołem bezmleczności poporodowej loch, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i terapii tego schorzenia.   Bezmleczność poporodowa (Postpartum dysgalactia syndrome PDS) jest istotnym syndromem dotyczącym zdrowia i rozrodu trzody chlewnej, manifestującym się zaburzeniami laktacji (zmniejszenie produkcji siary i mleka) u macior, powodującym wysokie upadki prosiąt w okresie…...

Ta zawartość jest tylko dla członków !!!
Zaloguj się Dołącz
Czytaj więcej »

Kanibalizm u świń

Jacek Nowicki Uniwersytet Rolniczy im. H. Kolłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt   Stereotypie behawioralne zawsze są symptomem niskiego lub przynajmniej obniżonego poziomu dobrostanu, są też jednym z kryteriów behawioralnych oceny dobrostanu zwierzęcia.   U świń, oprócz prawidłowych form zachowania, występują również zachowania nietypowe i stereotypie behawioralne czyli zachowania odbiegające od przyjętego dla danego gatunku wzorca, najczęściej powtarzające się ruchy partii ciała, nie mające znaczenia dla organizmu. Mogą one być reakcją na obciążenia ze strony środowiska bytowania. Wyróżnia się stereotypie stałe oraz…...

Ta zawartość jest tylko dla członków !!!
Zaloguj się Dołącz
Czytaj więcej »

Możliwości wykorzystania nowoczesnej techniki w ochronie zdrowia świń

Możliwości wykorzystania nowoczesnej techniki w ochronie zdrowia świń Arkadiusz Dors Zakład Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach Chów i hodowla świń są zajęciem, którym ludzkość para się już od tysięcy lat. I także tutaj, jak w każdej innej dziedzinie życia mamy do czynienia z postępem. Nieustanne pogłębianie wiedzy skutkuje nowymi rozwiązaniami, które po jakimś czasie znajdują coraz szersze    zastosowanie i często, „przeszczepione” do zupełnie innej dziedziny, odnoszą spektakularny sukces. Nie inaczej jest w produkcji zwierzęcej, gdzie także wraz z postępem technologicznym pojawiają się nowinki…...

Ta zawartość jest tylko dla członków !!!
Zaloguj się Dołącz
Czytaj więcej »

Biomarkery stanu zdrowia świń

Biomarkery stanu zdrowia świń Małgorzata Pomorska-Mól Katedra Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wołyńska 35 60-637 Poznań Podstawową reakcją obronną organizmu na różnorakie czynniki uszkadzające jest odczyn zapalny. Jest on wyrazem ukierunkowanej i wzmożonej miejscowej i uogólnionej odpowiedzi ustroju (biochemicznej, hematologicznej i immunologicznej) w reakcji na proces patologiczny. Czynniki wywołujące zapalenie można przypisać do jednej z trzech grup: czynniki fizyczne (mechaniczne, promieniowanie jonizujące, ultradźwięki), czynniki chemiczne (kwasy, zasady) i czynniki biologiczne (bakterie, wirusy, grzyby i in.). Wymienione czynniki oddziałując…...

Ta zawartość jest tylko dla członków !!!
Zaloguj się Dołącz
Czytaj więcej »

Autorski program uwalniania stada świń od mykoplazmowego zapalenia płuc

Autorski program uwalniania stada świń od mykoplazmowego zapalenia płuc Marian Porowski1, Zygmunt Pejsak2 1 Usługi weterynaryjne, 62-010 Pobiedziska, 2 Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ- UR, Kraków Mykoplazmowe zapalenie płuc świń (Mycoplasmal pneumonia of swine – MPS) jest najczęściej występującą chorobą układu oddechowego świń. Olbrzymie straty ekonomiczne ponoszone przez hodowców trzody chlewnej z powodu występowania MPS są przede wszystkim efektem zwiększonego zużycia paszy, przy jednoczesnym zahamowaniu przyrostów masy ciała (m.c.) świń dotkniętych tą chorobą. Z badań przeglądowych wynika, że tempo przyrostów zwierząt chorych na MPS, w zależności od warunków środowiskowych w…...

Ta zawartość jest tylko dla członków !!!
Zaloguj się Dołącz
Czytaj więcej »

bydło

Perineoplastyka: metoda leczenia pneumowaginy i odtwarzania szczelności sromu u krów

  Jacek Mrowiec Hipra Polska   Niepłodność związana z zaburzeniami anatomicznymi wydaje się być w bujatrii mocno niedoceniana. A w takich przypadkach odpowiednio przeprowadzony zabieg chirurgiczny, przywracający naturalne stosunki anatomiczne, często prowadzi do odzyskania przez pacjentkę zdolności reprodukcyjnych.   Przyczyn niepowodzenia inseminacji z reguły doszukuje się w błędach żywieniowych, stanach zapalnych w obrębie macicy, zaburzeniach hormonalnych czy zamieralności zarodków. Hodowcy często winą za ten stan rzeczy obarczają inseminatorów. Niezależnie od istotności poszczególnych czynników, warto zwrócić uwagę na stan dróg rodnych samicy, gdyż obserwowana w terenie tendencja do udzielania pomocy porodowej…...

Ta zawartość jest tylko dla członków !!!
Zaloguj się Dołącz
Czytaj więcej »

Problemy i pomyłki diagnostyczne w klinicznej ocenie nieprawidłowości okresu okołoporodowego u bydła

Grzegorz Jakub Dejneka Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu W okresie okołoporodowym u bydła duże znaczenie ma badanie kliniczne. Takie badanie jest z jednej strony nietrudne „technicznie” i tanie, z drugiej natomiast wystarczające do rozpoznania wielu przypadłości występujących w tym okresie.   Należy jednak mieć na uwadze fakt, że w trakcie klinicznej oceny mogą zaistnieć pewne trudności diagnostyczne skutkujące mylnym rozpoznaniem. Wspomniane błędy mają mniejszy lub większy wpływ na rentowność chowu bydła.   Skręt macicy u cielnych samic   Istota skrętu macicy (torsio…...

Ta zawartość jest tylko dla członków !!!
Zaloguj się Dołącz
Czytaj więcej »

Ultrasonografia w diagnostyce chorób układu pokarmowego bydła cz. 2. Choroby żwacza – kwasica

Katarzyna Żarczyńska Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie   Badanie ultrasonograficzne jest odpowiednim narzędziem do szczegółowego badania żwacza krów, w tym jego położenia i rozmiaru, echogeniczności i grubości ściany, jak również wielkości kopuły gazowej. Standardowe techniki badania żwacza oraz jego funkcji obejmują osłuchiwanie, oglądanie, badanie palpacyjne z lewej strony jamy brzusznej, badanie przez prostnicę oraz pobranie i analizę płynu ze żwacza (Dirksen i in. 2009). O ile pH płynu można ocenić ilościowo, o tyle określenie wielkości samego narządu czy stopnia nagromadzenia gazów przy wzdęciu…...

Ta zawartość jest tylko dla członków !!!
Zaloguj się Dołącz
Czytaj więcej »

Badanie sekcyjne układu oddechowego bydła charakterystyka zamian patomorfologicznych

Michał Bednarski Zakład Chorób Zakaźnych Zwierząt i Administracji Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu   Zespół oddechowy bydła (BRD – bosine respiratory syndrom) jest procesem wieloczynnikowym, który charakteryzuje się bardzo podobnym przebiegiem klinicznym. Podstawą jego diagnostyki są badania sekcyjne połączone z badaniami laboratoryjnymi. W niniejszym artykule główny nacisk zostanie położony na zmiany sekcyjne oraz ich interpretacje w odniesieniu do poszczególnych patogenów.   Połączenie badań sekcyjnych i laboratoryjnych pozwala na ustalenie przyczyn (czynników etiologicznych) a w konsekwencji sposobu leczenia, antybiotykooporności w przypadku czynników bakteryjnych, czy wreszcie profilaktyki opartej na…...

Ta zawartość jest tylko dla członków !!!
Zaloguj się Dołącz
Czytaj więcej »

konie