Menu Zamknij
aktualne wydanie

temat z okładki

Robert Kupczyński

Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Krowy mleczne w okresie laktacji mają podwyższone obciążenie cieplne spowodowane wysoką produkcją mleka. Skutki gromadzenia ciepła w organizmie nasilają się, gdy temperatura i wilgotność powietrza rosną. Konsekwencje ekonomiczne są poważne.

Zmiany klimatyczne są obecnie jednym z największych zagrożeń środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Występujące w ostatnich latach zmiany klimatu związane są z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, nieregularnymi opadami i rosnącymi temperaturami. W naszej szerokości geograficznej fale upałów trwające 2-3 tygodnie są już standardem, a okresy wysokich temperatur wydłużają się. Wyraźnie oddziałują na produkcję rolniczą i hodowlę zwierząt. Szacuje się, że na wzrost kosztów wynikających z ocieplania klimatu mogą mieć wpływ następujące czynniki:
1. wzrost cen i dostępność upraw roślinnych,
2. spadek produktywności pastwisk i łąk,
3. udział patogenów i pasożytów,
4. zmiany środowiska termicznego i jego wpływ na zdrowie i efektywność wykorzystania paszy przez zwierzęta.
Wydajność w wysokich temperaturach obniża się do 15%, a nawet więcej. Dlatego też stres cieplny staje się coraz większym wyzwaniem, z którym muszą zmagać się hodowcy bydła. Krowy mleczne w okresie laktacji mają podwyższone obciążenie cieplne spowodowane wysoką produkcją mleka.

filmy "Lecznicy Dużych Zwierząt"
krzyzyk_swinka_x

trzoda

Choroby układu moczowego loch
problem niedoceniany przez lekarzy weterynarii

Choroby układu moczowego loch w wielu stadach mogą przybrać charakter endemiczny. Zachorowania macior występują szczególnie w fermach o intensywnej produkcji, w wielu krajach są główną przyczyną nagłych padnięć loch.  
Marian Porowski

Techniki laboratoryjne stosowane w diagnostyce chorób świń

Badania laboratoryjne służą do uzyskania pośredniego lub bezpośredniego dowodu na kontakt badanego zwierzęcia z drobnoustrojem. Stąd dostępne techniki laboratoryjne zostały podzielone na metody bezpośrednie i pośrednie.
Małgorzata Pomorska-Mól, Izabela Kucińska

Indukcja, synchronizacja rui i owulacja u loch

Synchronizacja rui, owulacja u loszek i loch to jeden z ważniejszych zabiegów biotechnologicznych w kierowaniu rozrodem na fermie trzody chlewnej.
Wiesław Bielas, Anna Rząsa

Zróżnicowany obraz kliniczny grypy świń
ważna przyczyna problemów diagnostycznych

W opinii wielu badaczy i praktyków grypa jest obecnie najważniejszą chorobą zakaźną układu oddechowego świń. Świadomość roli tej jednostki chorobowej rośnie także wśród lekarzy weterynarii.
Rafał Niemyjski, Robert Panek, Tomasz Stadejek

krzyzyk_krowka_x

bydło

Badanie USG węzłów chłonnych
nadwymieniowych bydła

Węzły chłonne nadwymieniowe odgrywają istotną rolę podczas laktacji krów, szczególnie w walce z infekcjami wymion. Zetknięcie się z patogenami aktywuje je – pomnożeniu ulegają ich składniki komórkowe (limfocyty) i naczyniowe,
przez co węzły ulegają powiększeniu.
Katarzyna Żarczyńska

Hipokalcemia patogeneza i terapia

Najczęstszą formą hipokalcemii spotykaną u bydła mlecznego jest tzw. porażenie poporodowe (gorączka mleczna), dotykające krowy wieloródki w kilka godzin do 3 dni po porodzie. Przyczyną zaburzenia jest nagły wzrost zapotrzebowania na wapń (30-70 g/dzień), na który składa się zapotrzebowanie matki, płodu (10 g dziennie przez całą ciążę) oraz produkcja siary (1,2-2,3 g Ca/1 kg siary).
Paulina Pyrek

Skuteczne leczenie mastitis u bydła mlecznego

Rosnąca wydajność mleczna sprawia, że efektywność terapii mastitis z użyciem antybiotyków spada. Na rynku brakuje nowych rozwiązań i to się nie zmieni ponieważ koszt zarejestrowania nowej substancji czynnej do leczenia mastitis jest niesamowicie wysoki.
Sebastian Smulski, Tomasz Pelec, Kacper Konieczny

Stres cieplny

Krowy mleczne w okresie laktacji mają podwyższone obciążenie cieplne spowodowane wysoką produkcją mleka. Skutki gromadzenia ciepła w organizmie nasilają się, gdy temperatura i wilgotność powietrza rosną. Konsekwencje ekonomiczne są poważne.
Robert Kupczyński

Znaczenie glukozy w patogenezie problemów okołoporodowych krów mlecznych

Glukoza to podstawowe źródło energii, konieczna do funkcjonowania wszystkich komórek organizmu, ale w czasie porodu i wczesnej laktacji dochodzi do nałożenia się kilku procesów i zjawisk zwiększających zapotrzebowanie na ten związek.
Wojciech Barański, Małgorzata Rudowska

Zakażenia układu oddechowego u zakupionych cieląt

Artykuł przedstawia dwa przypadki wystąpienia zakażenia BVD w stadach bydła.
Łukasz Walkowiak

Zasadowica żwacza wywołana złą podażą mocznika

Zbilansowana dawka pokarmowa to nieodzowny element żywienia wysokowydajnych krów mlecznych. Wzrost kosztów produkcji mleka skłania hodowców do poszukiwania taniego źródła białka.
Jakub Wierzbiński, Bartosz Rzeszowski

Choroba guzowatej skóry bydła (cz. I)
występowanie i transmisja wirusa

Celem pierwszej części artykułu jest przybliżenie czytelnikom Lecznicy najważniejszych informacji dotyczących aktualnego statusu choroby oraz sposobów jej transmisji.
Jerzy Rola, Mirosław Polak

krzyzyk_konik_x

konie

Fizjologia wczesnej ciąży u klaczy

Ciąża u klaczy trwa około 330 dni. W tym czasie dochodzi do wielu biologicznych procesów, które wpływają na prawidłowy rozwój ciąży i ostatecznie urodzenie się zdrowego źrebięcia.
Marta Siemieniuch

inneg

inne gatunki

Cechy charakterystyczne rozrodu wielbłądowatych

W praktyce weterynaryjnej lekarze zajmują się różnymi gatunkami zwierząt. Niektóre uważane były kiedyś za egzotyczne. Przykładem może tu być dynamiczny w ostatnich latach wzrost liczby alpak w Europie Środkowej.
Grzegorz Jakub Dejneka, Marta Płoska