Menu Zamknij
aktualne wydanie

temat z okładki

Arkadiusz Dors, Ewelina Czyżewska-Dors

Zakład Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

Obecnie zwalczanie streptokokozy opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu środków przeciwdrobnoustrojowych. W wielu  rzypadkach wiąże się to z nadużyciami w wykorzystaniu antybiotyków, co prowadzi do wysokiego wzrostu ryzyka wystąpienia zjawiska oporności na antybiotyki.

Streptococcus suis (S. suis) jest jednym z najważniejszych bakteryjnych patogenów świń powodującym duże starty ekonomiczne w produkcji trzody chlewnej na całym świecie. Jego występowanie odnotowywano we wszystkich miejscach, gdzie prowadzona jest hodowla lub chów świń. Zarówno w systemach tradycyjnych, jak i w wielkotowarowej produkcji trzody chlewnej. W przebiegu streptokokozy u świń obserwuje się  różnorodne objawy kliniczne, takie jak: zapalenie opon mózgowych, zapalenie stawów, zapalenie błon surowiczych, zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego, a także posocznicę. Choroba najczęściej dotyka świń w wieku 5-10 tygodni życia.

filmy "Lecznicy Dużych Zwierząt"

trzoda

PCV2 i PCV3 w polskich stadach świń w świetle badań własnych

Prof. dr hab. Tomasz Stadejek, Dipl. ECPHM, dr Aleksandra Woźniak

Przeprowadzone badania wykazały, że PCV2 i PCV3 występują powszechnie w polskich stadach świń. Obecnie największe zastosowanie w diagnostyce zakażeń cirkowirusami ma qPCR, pozwalający na określenie liczby kopii wirusa w próbce. Szczepienie przeciw PCV2 znacząco obniża wiremię, siewstwo z kałem oraz obecność wirusa w płynie ustnym, jednak między stadami obserwuje się istotne różnice tego efektu.

Nieinwazyjne strategie diagnostyczne w kontroli i monitoringu chorób świń

Artykuł opisuje objawy kliniczne i zmiany anatomopatologiczne, jakie zaobserwowałam podczas likwidacji ogniska afrykańskiego pomoru świń na fermie liczącej blisko 3 000 loch. W sumie trzeba było zabić ponad 12 000 świń!!!

Behawior dzików w świetle epidemiologii ASF

Dotąd nie udało się opracować skutecznej szczepionki przeciwko ASF. Wpływ na to ma, m.in., duża zmienność wirusa (24 genotypy) oraz brak indukowania przez wirus efektywnych przeciwciał neutralizujących. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, czyli wczesne rozpoznanie choroby, eliminacja źródeł wirusa oraz analizy ryzyka szerzenia się choroby, a także restrykcyjne wdrażanie zasad bioasekuracji w gospodarstwach.

Enterisol kontra Ileitis niedoceniany sposób kontroli enteropatii

Dotąd nie udało się opracować skutecznej szczepionki przeciwko ASF. Wpływ na to ma, m.in., duża zmienność wirusa (24 genotypy) oraz brak indukowania przez wirus efektywnych przeciwciał neutralizujących. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, czyli wczesne rozpoznanie choroby, eliminacja źródeł wirusa oraz analizy ryzyka szerzenia się choroby, a także restrykcyjne wdrażanie zasad bioasekuracji w gospodarstwach.

Przyczyny upadków prosiąt w okresie poporodowym

Dotąd nie udało się opracować skutecznej szczepionki przeciwko ASF. Wpływ na to ma, m.in., duża zmienność wirusa (24 genotypy) oraz brak indukowania przez wirus efektywnych przeciwciał neutralizujących. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, czyli wczesne rozpoznanie choroby, eliminacja źródeł wirusa oraz analizy ryzyka szerzenia się choroby, a także restrykcyjne wdrażanie zasad bioasekuracji w gospodarstwach.

bydło

Możliwości farmakologicznej terapii chorób przedżołądków u bydła

Na zdjęciu widoczny jest sposób transportu padłych zwierząt, urągający podstawowym zasadom bio asekuracji. Na skraju rampy załadowczej leży padły dzik, u którego doszło do przerwania ciągłości skóry, a samochód przyjechał po odbiór padliny.

Zapalenie ściany trawieńca przebiegające z emfizemą u cieląt

W chlewniach wielkotowarowych przyczyną biegunek prosiąt odsadzonych, ale także prosiąt ssących, są zazwyczaj 3 lub nawet 4 różne czynniki patogenne (bakterie i/lub wirusy). (Zygmunt Pejsak)​

Najważniejsze problemy zdrowotne w odchowie cieląt

W chlewniach wielkotowarowych przyczyną biegunek prosiąt odsadzonych, ale także prosiąt ssących, są zazwyczaj 3 lub nawet 4 różne czynniki patogenne (bakterie i/lub wirusy). (Zygmunt Pejsak)​

Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych

W chlewniach wielkotowarowych przyczyną biegunek prosiąt odsadzonych, ale także prosiąt ssących, są zazwyczaj 3 lub nawet 4 różne czynniki patogenne (bakterie i/lub wirusy). (Zygmunt Pejsak)​

Koronawirus bydlęcy i wywoływane przez niego choroby

W chlewniach wielkotowarowych przyczyną biegunek prosiąt odsadzonych, ale także prosiąt ssących, są zazwyczaj 3 lub nawet 4 różne czynniki patogenne (bakterie i/lub wirusy). (Zygmunt Pejsak)​

Różnice w systemach utrzymania i żywienia bydła mlecznego

W chlewniach wielkotowarowych przyczyną biegunek prosiąt odsadzonych, ale także prosiąt ssących, są zazwyczaj 3 lub nawet 4 różne czynniki patogenne (bakterie i/lub wirusy). (Zygmunt Pejsak)​

Kliniczne badanie per rectum nieciężarnej macicy

W chlewniach wielkotowarowych przyczyną biegunek prosiąt odsadzonych, ale także prosiąt ssących, są zazwyczaj 3 lub nawet 4 różne czynniki patogenne (bakterie i/lub wirusy). (Zygmunt Pejsak)​

konie

Pasożyty zewnętrzne najczęściej występujące u koni – rozpoznawanie, leczenie i zapobieganie

„Kolka” jest najczęstszą przyczyną zejść śmiertelnych u koni i zawsze należy ją traktować jako realne zagrożenie dla życia zwierzęcia. Lekarz weterynarii powinien przeprowadzić szczegółowy wywiad z właścicielem. Następnie dokładnie zbadać zwierzę, po czym natychmiast wprowadzić odpowiednie leczenie lub zdecydować o transporcie konia do kliniki, zajmującej się leczeniem operacyjnym kolek.​

Leczenie zachowawcze przy objawach morzyskowych​

„Kolka” jest najczęstszą przyczyną zejść śmiertelnych u koni i zawsze należy ją traktować jako realne zagrożenie dla życia zwierzęcia. Lekarz weterynarii powinien przeprowadzić szczegółowy wywiad z właścicielem. Następnie dokładnie zbadać zwierzę, po czym natychmiast wprowadzić odpowiednie leczenie lub zdecydować o transporcie konia do kliniki, zajmującej się leczeniem operacyjnym kolek.​