Menu Zamknij
aktualne wydanie

temat z okładki

Sebastian Smulski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach; Vetlab.pl

Niebezpieczny czas dla zdrowia wymienia to początek i koniec okresu zasuszenia. Konsekwencje błędnego postępowania w tym okresie można obserwować nie tylko do 100. dnia po wycieleniu, ale również przez kilka miesięcy od porodu.

Okres zasuszenia krowy jest najistotniejszy u każdej krowy produkującej mleko. Przeważnie trwa od 30. do 80. dni, zwykle 40-60 dni. W tym czasie, poza przygotowaniem organizmu do zbliżającego się porodu, tkanka gruczołu mlekowego ulega przemianom. Przebudowa tkanki wydzielniczej gruczołu mlekowego (inwolucja i ewolucja) odbywa się w trzech etapach. Pierwszy trwa 2-3 tygodnie i charakteryzuje się ograniczeniem zdolności komórek wydzielniczych do syntezy i sekrecji mleka oraz ich apoptozą. Kolejna faza to trwający 3-4 tygodnie odpoczynek i regeneracja tkanki gruczołowej, kiedy dochodzi do pełnego zasuszenia i zaprzestania produkcji mleka. W trzeciej fazie zachodzi ponowny rozwój tkanki wydzielniczej. W tej fazie, która przypada na ostatnie 2 tygodnie ciąży, nabłonek gruczołowy ulega proliferacji oraz dyferencjacji, czego konsekwencją jest produkcja siary a później mleka. W pierwszej i trzeciej fazie okresu zasuszenia, kiedy tkanka wymienia podlega intensywnej przebudowie, najczęściej dochodzi do zakażeń gruczołu mlekowego….

filmy "Lecznicy Dużych Zwierząt"