Menu Zamknij
aktualne wydanie

temat z okładki

Sebastian Smulski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach; Vetlab.pl

Niebezpieczny czas dla zdrowia wymienia to początek i koniec okresu zasuszenia. Konsekwencje błędnego postępowania w tym okresie można obserwować nie tylko do 100. dnia po wycieleniu, ale również przez kilka miesięcy od porodu.

Okres zasuszenia krowy jest najistotniejszy u każdej krowy produkującej mleko. Przeważnie trwa od 30. do 80. dni, zwykle 40-60 dni. W tym czasie, poza przygotowaniem organizmu do zbliżającego się porodu, tkanka gruczołu mlekowego ulega przemianom. Przebudowa tkanki wydzielniczej gruczołu mlekowego (inwolucja i ewolucja) odbywa się w trzech etapach. Pierwszy trwa 2-3 tygodnie i charakteryzuje się ograniczeniem zdolności komórek wydzielniczych do syntezy i sekrecji mleka oraz ich apoptozą. Kolejna faza to trwający 3-4 tygodnie odpoczynek i regeneracja tkanki gruczołowej, kiedy dochodzi do pełnego zasuszenia i zaprzestania produkcji mleka. W trzeciej fazie zachodzi ponowny rozwój tkanki wydzielniczej. W tej fazie, która przypada na ostatnie 2 tygodnie ciąży, nabłonek gruczołowy ulega proliferacji oraz dyferencjacji, czego konsekwencją jest produkcja siary a później mleka. W pierwszej i trzeciej fazie okresu zasuszenia, kiedy tkanka wymienia podlega intensywnej przebudowie, najczęściej dochodzi do zakażeń gruczołu mlekowego….

filmy "Lecznicy Dużych Zwierząt"

krzyzyk_swinka_x

trzoda

Dlaczego powinniśmy ograniczać populację dzików?

Niestety, mimo upływu ponad 7 lat od pierwszego ogniska u dzików sytuacja epidemiologiczna Polski z każdym kolejnym rokiem pogarsza się.
Najlepszym dowodem jest powiększający się dynamicznie obszar kraju dotknięty ograniczeniami związanymi z wystąpieniem ASF.
(Zygmunt Pejsak)

Biegunka prosiąt ssących przyczyny, diagnostyka i immunoprofilaktyka

Pomimo powszechnego występowania biegunek u prosiąt ssących ich przyczyny nie zawsze są dokładnie poznane. Często pochopne wnioski – wyciągane z obrazu klinicznego choroby – utrudniają podstawowe oszacowanie problemu. W profilaktyce, tego często bardzo złożonego problemu stadnego, ważną rolę odgrywa standaryzowana diagnostyka zakażeń.
(Juhle-Marijke Buch, Henning Lindhaus, Carina Helmer, Klaus Teich)

Interakcja a efektywność antybiotykoterapii u świń

Interakcje między stosowanymi jednocześnie antybiotykami z innymi lekami i substancjami są znane od dawna, tym niemniej wiedza na ten temat jest niepełna, a w niektórych przypadkach efekty łącznego stosowania leków mogą być trudne do przewidzenia.
(Małgorzata Pomorska-Mól)

Optymalizacja użytkowości rozrodczej świń – cz. I Laktacja

W niniejszej pracy zaprezentowano najlepsze praktyki zarządzania w okresie laktacji w celu uzyskania optymalnej wydajności reprodukcyjnej loch.
(Wiesław Bielas)

Wirus ASF – trudny przeciwnik w walce o szczepionkę

W ostatnich latach wielu badaczy na całym świecie pracuje nad opracowaniem skutecznej szczepionki, a jej pojawienie się wydaje się coraz bardziej realne, choć jest zgoda co do tego, że na rynku komercyjna szczepionka w najbliższych latach się raczej nie pojawi.
(Małgorzata Pomorska-Mól, Hanna Turlewicz-Podbielska, Anna Kuriga)

krzyzyk_krowka_x

bydło

Krowy mleczne środowisko i przyszłość

W ostatnich latach jesteśmy świadkami intensywnej debaty społecznej, która toczy się wokół zanieczyszczeń pochodzących od zwierząt gospodarskich i ich wpływu na ślad węglowy.
(Juan Cainzos, Marcin Kocik)

Substancje hormonalne stosowane w rozrodzie bydła

Aktualnie na polskim rynku zarejestrowanych jest ponad 40 preparatów mających zastosowanie w rozrodzie bydła. Znajomość grup substancji czynnych oraz zastosowanie poszczególnych preparatów pozwala lekarzom weterynarii na skuteczne prowadzenie rozrodu oraz leczenie chorób układu rozrodczego krów mlecznych.
(Milena Kupa, Zuzanna Polak, Dawid Tobolski)

Podostra kwasica żwacza czynniki ryzyka i możliwości diagnostyczne

Częstotliwość występowania podostrej kwasicy żwacza w okresie od początku do połowy laktacji szacuje się na 11-26%. Według innych źródeł nawet 1/3 krów w stadzie jest zagrożona tym schorzeniem.
(Paulina Pyrek)

Ultrasonografia w diagnostyce chorób układu pokarmowego bydła cz. 5. Diagnostyka krwawiących wrzodów trawieńca bydła mlecznego

Rozpoznanie wrzodów trawieńca, w tym wrzodów typu drugiego, nadal stanowi wyzwanie w praktyce lekarza weterynarii. Wykorzystanie wszystkich dostępnych metod diagnostycznych, również ultrasonografii, może przyczynić się do wczesnej i prawidłowej identyfikacji problemu, co z kolei może pomóc w podjęciu właściwego leczenia lub eliminacji zwierząt ze stada.
(Katarzyna Żarczyńska, Paweł Kozakiewicz)

Skutki niedoboru selenu u bydła

Opisano wiele chorób powodowanych przez niedobór selenu. Bardzo podobną rolę w organizmie pełni witamina E. Stąd obraz kliniczny niedoboru selenu i witaminy E jest nieodróżnialny. Co więcej, oba niedobory są często powiązane. Dlatego w literaturze mówi się o niedoborze selenu lub/i witaminy E, a w terapii niedoborów stosuje się najczęściej preparaty zawierające zarówno selen jak i witaminę E.
(Michał Bednarski)

krzyzyk_konik_x

konie

Glikokortykosteroidy stosowane w terapii u konii

Pomimo wielu pozytywnych efektów terapeutycznych przy stosowaniu GS, należy mieć na uwadze szereg przeciwwskazań i możliwych efektów ubocznych. Wszystkie wymienione aspekty zostały przedstawione w poniższym artykule.
(Agnieszka Żak, Natalia Siwińska)

Leczenie bólu u koni cz. II Niesteroidowe leki przeciwzapalne

Ponieważ leczenie bólu u koni jest obszernym tematem, niniejszy artykuł skupia się na najczęściej stosowanym leczeniu farmakologicznym z użyciem niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
(Natalia Siwińska, Agnieszka Żak, Malwina Słowikowska)

Koronawirus koni nowy wirus wywołujący zachorowania wśród koni

W październiku 2019 r. ukazała się publikacja opisująca wykrycie ECoV u koniowatych w Irlandii. Był to trzeci, potwierdzony przypadek choroby w Europie.
(Jerzy Rola, Karol Stasiak)

Rzekomy rak kopyta u konia wyzwanie nie tylko dla lekarza weterynarii

Rzekomy rak kopyta (Pododermatitis chronica verrucosa sive migrans) nie jest chorobą nowotworową. To przewlekłe przerostowe zapalenie tworzywa kopytowego, w którym dochodzi do zaburzeń rogowacenia, w tym braku rogowacenia naskórka oraz nadmiernego i nieprawidłowego przerostu komórek tworzywa kopytowego.
(Jarosław Tomana)

Ból u koni cz. I Rozpoznawanie bólu

Leczenie bólu u koni jest jednym z najczęstszych wyzwań, przed którymi stają lekarze weterynarii. W przedstawionym cyklu artykułów omówione zostaną zagadnienia związane z rozpoznawaniem bólu i jego leczeniem.
(Agnieszka Żak, Natalia Siwińska, Malwina Słowikowska)