Menu Zamknij

Zachowawcza pomoc porodowa

Ponieważ problemy przy wycieleniu zwiększają śmiertelność okołoporodową cieląt duże znaczenie ma właściwa i terminowa pomoc porodowa. Inaczej mówiąc: dobrostan rodzących samic i rodzących się cieląt zależy w dużej mierze od czynnika ludzkiego.

Problemy porodowe wpływają negatywnie na rentowność chowu bydła (1, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 22, 26, 28, 29). Notowane straty mają dwojaki charakter. Z jednej strony bowiem trudne (ciężkie) porody pogarszają niejednokrotnie zdrowotność (m.in. urazy kanału rodnego, choroby macicy), a w konsekwencji także przyszłą płodność rodzących samic (17, 21, 37).


Ten artykuł jest dostępny
tylko dla naszych cyfrowych prenumeratorów


Zaloguj się Dołącz

Opublikowano w2/2017