Menu Zamknij

Mannheimia haemolytica od bakterii komensalicznej do zabójcy bydła

Mannheimia haemolytica jest pałeczką Gram-ujemną, która odgrywa ważną rolę w rozwoju zespołu oddechowego bydła (BRD) i stanowi jeden z najczęściej izolowanych czynników chorobotwórczych w przypadku śmiertelnego zapalenia płuc.

Bakteria ta, należąca do rodzaju Mannheimia, tak jak inne bakterie z rodziny Pasteurellacea, należy do flory komensalicznej nosogardzieli i migdałków bydła. Zasiedlenie płuc następuje po spadku odporności dróg oddechowych. Patrząc z tej perspektywy, Mannheimia haemolytica występuje zarówno jako pierwotny czynnik chorobotwórczy, jak i czynnik oportunistyczny, choć ta druga forma występuje znacznie częściej. Jednak znaczenie tej bakterii w powstawaniu zespołu BRD u bydła opiera się na jej zdolności (po dotarciu do pęcherzyków płucnych) do zwalczania mechanizmów obronnych (szczególnie odporności komórkowej), namnażania się i do wywoływania nieodwracalnych zmian patologicznych.
Celem niniejszego artykułu jest podsumowanie naszej wiedzy na temat patogenezy tej choroby w celu lepszego zrozumienia procesu przekształcania się bakterii Mannheimia haemolytica z bakterii komensalicznej w zabójcę bydła.


Ten artykuł jest dostępny
tylko dla naszych cyfrowych prenumeratorów


Zaloguj się Dołącz

Opublikowano w1/2018