Menu Zamknij

Postępowanie w przypadku wystąpienia postaci nerwowej zakażenia wywołanego przez herpeswirus koni typu 1

Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom zasad postępowania w przypadku wystąpienia u koni postaci nerwowej EHV-1, opracowanych dla Horserace Betting Levy Board w Wielkiej Brytanii i opisanych w broszurze Codes of Practice.

Postać nerwowa zakażenia herpeswirusem koni typu 1 (EHV-1), zwana również herpeswirusową mieloencefalopatią (z ang. equine herpesvirus myeloencephalopathy, EHM) zaliczana jest, oprócz ronień u klaczy i upadków nowonarodzonych źrebiąt, do najważniejszych postaci chorobowych wywoływanych przez ten wirus. W ostatnich latach, szczególnie w USA, zaobserwowano wzrost zachorowań koni z objawami nerwowymi, których przyczyną było zakażenie neuropatogennymi szczepami EHV-1. Z tego powodu eksperci z Centrum Epidemiologii i Zdrowia Zwierząt Departamentu Rolnictwa USA zaliczyli EHM do nowo pojawiających się chorób zakaźnych koni. Mimo, że postać ta stwierdzana jest rzadziej niż pozostałe postacie kliniczne EHV-1, to może być ona przyczyną poważnych strat ekonomicznych w hodowli koni i mieć bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie stadnin, szkółek jeździeckich, torów wyścigowych oraz szpitali weterynaryjnych.


Ten artykuł jest dostępny
tylko dla naszych cyfrowych prenumeratorów


Zaloguj się Dołącz

Opublikowano w2/2018