Menu Zamknij

Wybrane definicje pojęć stosowanych w zarządzaniu rozrodem krów

W ostatnim czasie dynamicznie rozwija się zarządzanie rozrodem krów w oparciu o programy hormonalne. Ich liczba jest obecnie dość znaczna, a stosowane skróty tych programów, wywodzące się przeważnie z języka angielskiego, nie zawsze są zrozumiałe dla szerszego kręgu odbiorców.

Dlatego postanowiliśmy przedstawić krótki słownik podstawowych pojęć stosowanych w zarządzaniu rozrodem, z nadzieją że ułatwi nie tylko zrozumienie używanych skrótów, ale także komunikację między lekarzem i personelem technicznym.
AAMS (ang. automatic activity monitoring systems; in. AAM) – systemem wykrywania rui w oparciu o aktywometry, inaczej Heatime.


Ten artykuł jest dostępny
tylko dla naszych cyfrowych prenumeratorów


Zaloguj się Dołącz

Opublikowano w3/2018