Menu Zamknij

Zużycie chemioterapeuków w medycynie weterynaryjnej oraz główne wytyczne odpowiedzialnej antybiotykoterapii

Odpowiedzialne stosowanie antybiotyków jest w ostatnich latach przedmiotem szerokiej dyskusji. Niezależnie od różnych opinii o udziale „weterynarii” w narastaniu lekooporności bakterii, konieczne, z wielu względów, jest racjonalizowanie wykorzystania antybiotyków w ochronie zdrowia zwierząt. W artykule przedstawiono podstawowe wytyczne do odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz skalę zużycia tych środków w wybranych krajach europejskich w ostatnich latach.

W opracowaniu wykorzystano dane z raportu Europejskiej Agencji Leków (EMA) zawierającym informacje o zużyciu poszczególnych klas chemioterapeutyków w 30. krajach Europy (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Portugalia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania).


Ten artykuł jest dostępny
tylko dla naszych cyfrowych prenumeratorów


Wykup dostęp

Already a member? Log in here
Opublikowano w3/2019