Menu Zamknij

Zakażenie E. zurnii i Clostridium perfringens u cieląt opis przypadku

Powikłanie zakażenia Eimieria spp. przez Clostridium perfringens zostało opisane w 2012 roku przez Kirino i wsp. u bydła na terenie Japonii. Niniejszy artykuł przedstawia przypadek kokcydiozy bydła powikłany zakażeniem Clostridium perfringens w polskim gospodarstwie.

Kokcydioza jest istotną przyczyną biegunek u bydła, co więcej, może mieć przebieg o charakterze krwotocznego zapalenia jelit. W takich przypadkach odnotowywane są liczne upadki a zwierzęta chore wymagają intensywnego leczenia. Zakażenie kokcydiami może silnie predysponować do wtórnego zakażenia powodowanego przez Clostridium perfringens. Takie powikłanie wiąże się z istotnie cięższym przebiegiem, a co za tym idzie, liczniejszymi upadkami.


Ten artykuł jest dostępny
tylko dla naszych cyfrowych prenumeratorów


Zaloguj się Dołącz

Opublikowano w4/2019