Menu Zamknij

Zasady zarządzania rozrodem

Opłacalność chowu trzody chlewnej w gospodarstwach o pełnym cyklu produkcji zależy w istotnym stopniu od optymalnego wykorzystania potencjału rozrodczego samic stada podstawowego, w tym od: liczby miotów przypadających na statystyczną samicę stada podstawowego; liczebności miotów.

W efektywnej produkcji świń wymagane jest, aby lochy stada podstawowego charakteryzowały się jak najwyższą liczbą prosiąt urodzonych i odchowanych w ciągu roku. W wielu krajach UE uzyskuje się dzisiaj ponad 28 prosiąt od lochy w roku, a najlepsi producenci osiągają od lochy 30-32 prosięta rocznie. Krajowe dane na temat plenności (liczba prosiąt odchowanych przez lochę w ciągu roku do 21. dnia życia) oraz płodności (liczba prosiąt żywo urodzonych w jednym miocie) wskazują, że przy wysokiej średniej plenności loch, średnia plenność analizowanych stad jest niska i nie przekracza 22. prosiąt.


Ten artykuł jest dostępny
tylko dla naszych cyfrowych prenumeratorów


Zaloguj się Dołącz

Opublikowano w4/2019