Menu Zamknij

Zarządzanie czynnikami ryzyka w etiologii BRD cieląt

Zespół oddechowy bydła (BRD) jest jedną z istotnych chorób w pierwszych 6. miesiącach odchowu. Nastręcza wielu problemów hodowcom i lekarzom weterynarii.

Przyjmuje się, że przypadki zapalenia płuc cieląt odpowiadają za około 50% wszystkich strat w grupie cieląt od 1. do 6. miesiąca życia, a blisko 90% naszych cieląt przechorowuje BRD. Pamiętajmy jednak, że są to koszty bezpośrednie: związane ze stratą cielęcia, leczeniem oraz dodatkową obsługą. Nie możemy zapomnieć o kosztach pośrednich, które w sposób zdecydowany wpływają na ekonomię produkcji, a mianowicie: zahamowanie przyrostów dobowych, obniżone wykorzystanie paszy, zmniejszona produkcyjność mleczna w przypadku jałówek ras mlecznych oraz wzrost odsetka zwierząt charłaczych, które powiększają liczbę brakowanych zwierząt.


Ten artykuł jest dostępny
tylko dla naszych cyfrowych prenumeratorów


Zaloguj się Dołącz

Opublikowano w2/2020