Menu Zamknij

Krowy mleczne środowisko i przyszłość

W ostatnich latach jesteśmy świadkami intensywnej debaty społecznej, która toczy się wokół zanieczyszczeń pochodzących od zwierząt gospodarskich i ich wpływu na ślad węglowy.

Od czasu opublikowania w 2006 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) sprawozdania „Livestock long shadow: environmental issues and options”1, debata na ten temat stale się rozwija. W sprawozdaniu stwierdzono, że produkcja zwierzęca jest główną przyczyną problemów środowiskowych, odpowiadając za 18% emisji gazów cieplarnianych (GHG). To więcej niż wpływ całego globalnego transportu2.


Ten artykuł jest dostępny
tylko dla naszych cyfrowych prenumeratorów


Zaloguj się Dołącz

Opublikowano w4/2021