Menu Zamknij

Podostra kwasica żwacza czynniki ryzyka i możliwości diagnostyczne

Częstotliwość występowania podostrej kwasicy żwacza w okresie od początku do połowy laktacji szacuje się na 11-26%. Według innych źródeł nawet 1/3 krów w stadzie jest zagrożona tym schorzeniem.

Podostra kwasica żwacza (określana również mianem subklinicznej, chronicznej bądź przewlekłej, ang. SARA – subacute ruminal acidosis) jest chorobą metaboliczną dotykającą krowy mleczne w czasie od początku do szczytu laktacji, a także rasy mięsne w ostatnim okresie opasu. Do głównych przyczyn należą nieprawidłowości w żywieniu (nagłe zwiększenie podaży pasz treściwych, ich nieprawidłowy stosunek do pasz objętościowych, niedobór elementów strukturalnych w dawce pokarmowej, zjawisko „sortowania”) oraz rosnące oczekiwania hodowców co do wskaźników produkcyjnych zwierząt.


Ten artykuł jest dostępny
tylko dla naszych cyfrowych prenumeratorów


Zaloguj się Dołącz

Opublikowano w4/2021