Menu Zamknij

Zespół owrzodzenia żołądka koni

Ze względu na specyficzną budowę żołądka koni, EGUS został podzielony na dwie osobne jednostki, nawiązujące do obszaru anatomicznego objętego procesem chorobowym. W poprzednim artykule autorzy szczegółowo opisali chorobę części bezgruczołowej żołądka u koni (ang. Equine Squamous Gastric Disease – ESGD).
Osobną jednostkę stanowi choroba części gruczołowej żołądka (ang. Equine Glandular Gastric Disease – EGGD), której dotyczy poniższy artykuł. Jest ona coraz częściej rozpoznawana w praktyce klinicznej i zdecydowanie częściej niż ESGD wiąże się z utrudnionym i długim leczeniem. Pomimo że obie jednostki – ESGD i EGGD mogą występować jednocześnie, różnią się mechanizmem powstawania i nie powinny być traktowane, a tym bardziej leczone, tak samo.


Ten artykuł jest dostępny
tylko dla naszych cyfrowych prenumeratorów


Zaloguj się Dołącz

Opublikowano w1/2023