Menu Zamknij

Techniki laboratoryjne stosowane w diagnostyce chorób świń

Diagnostyka laboratoryjna stanowi ważny element w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, w tym świń. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń opiera się na ocenie odpowiedzi immunologicznej organizmu rozwijającej się w wyniku zakażenia (np. swoiste przeciwciała) lub na wykazaniu obecności patogenów lub ich materiału genetycznego w materiale klinicznym oraz ich identyfikacji. Biorąc powyższe pod uwagę, techniki laboratoryjne mogą dostarczyć pośredniego lub bezpośredniego dowodu na kontakt danego zwierzęcia z patogenem. Niezależnie od zastosowanej techniki, podstawowym warunkiem uzyskania wiarygodnego wyniku badań jest prawidłowe pobranie odpowiedniego materiału biologicznego, jego prawidłowe przechowywanie i dostarczenie do laboratorium w odpowiednich warunkach.


Ten artykuł jest dostępny
tylko dla naszych cyfrowych prenumeratorów


Zaloguj się Dołącz

Opublikowano w3/2023