Menu Zamknij

Zróżnicowany obraz kliniczny grypy świń ważna przyczyna problemów diagnostycznych

Wirusy grypy świń typu A (sIAV) powodują choroby układu oddechowego, których obraz kliniczny waha się od subklinicznego do ciężkiego i charakteryzuje się wysoką zachorowalnością (Van Reeth K. i Vincent A., 2019). Genom wirusa zawiera osiem segmentów jednoniciowego RNA o ujemnej polaryzacji. Ogólnie, szczepy sIAV, jak również IAV innych gatunków, są typowane na podstawie właściwości antygenowych białek hemaglutyniny (HA) i neuraminidazy (NA), kodowanymi odpowiednio przez segmenty 4 i 6, lub ich sekwencji nukleotydowych. Struktura genomu IAV umożliwia wymianę segmentów, zwaną również reasortacją, jeśli dwa lub więcej wirusów zainfekuje pojedynczą komórkę. Może to ostatecznie doprowadzić do pojawienia się nowych szczepów sIAV (Brown I, 2000).


Ten artykuł jest dostępny
tylko dla naszych cyfrowych prenumeratorów


Zaloguj się Dołącz

Opublikowano w3/2023