Menu Zamknij

Hipomagnezemia bydła

Do tej pory nie jest znany żaden mechanizm hormonalnej regulacji stężenia magnezu w organizmie. Wiadomo, że jego kontrola odbywa się wtórnie do gospodarki wapnia, a balans między jego wydalaniem i absorpcją pozwala na utrzymanie stężenia formy zjonizowanej we krwi w granicach 0.9-1.2 mmol/L (17). Zawartość magnezu w organizmie przeżuwaczy szacuje się na ok. 0,03-0,05% ogólnej masy ciała. 60-70% Mg znajduje się w kościach, 30-40% w tkankach miękkich (głównie mięśniach), a jedynie 1% jego ogólnej puli w płynie zewnątrzkomórkowym (osoczu i czerwonych krwinkach) (tabela 1). U krowy o wadze 500 kg procenty te przekładają się na 0,7 g Mg we krwi, 2,5 g Mg we wszystkich płynach pozakomórkowych, 70 g Mg wewnątrz komórek i 170 g Mg w kościach (18).


Ten artykuł jest dostępny
tylko dla naszych cyfrowych prenumeratorów


Zaloguj się Dołącz

Opublikowano w1/2024