Menu Zamknij

Paciorkowcowe zapalenie gruczołu mlekowego u krów – nowe spojrzenie na znany problem (cz. II) Streptococcus dysgalactiae, Enterococci, Lactobacillus sp.

Zapalenie gruczołu mlekowego krów może mieć bardzo różną etiologię. Jednym z najważniejszych czynników etiologicznych tej choroby są bakterie z rodzaju Streptococcus, wywołujące podkliniczne formy mastitis, które są także „sprawcami” zapaleń klinicznych.

W praktyce uważa się, że ciężkie, kliniczne zapalenia gruczołu mlekowego, którym towarzyszą objawy ogólnoustrojowe, spowodowane są głównie przez bakterie z grupy coli, ale takie objawy mogą wywoływać również paciorkowce. Dlatego od wielu lat podział gatunków bakterii wywołujących mastitis, na zakaźne (contagious) i środowiskowe (environmental) przestaje być aktualny. Badania udowodniły bowiem, że nie ma jednoznacznego związku między trybem transmisji a gatunkiem drobnoustroju wywołującym mastitis.


Ten artykuł jest dostępny
tylko dla naszych cyfrowych prenumeratorów


Wykup dostęp

Already a member? Log in here
Opublikowano w2/2018