Menu Zamknij

Krwiak więzadła szerokiego macicy u maciory opis przypadku

Znajomość statusu zdrowotnego umożliwia podejmowanie działań ograniczających pojawianie się upadków w okresach, kiedy dany patogen powoduje największe problemy zdrowotne, związane przede wszystkim z chorobami narządu oddechowego czy przewodu pokarmowego. Zdarzają się jednak przypadki losowe, które trudno przewidzieć i im zapobiegać.

W praktyce terenowej odnotowuje się upadki incydentalne, w których stwierdza się patologiczną zawartość w obrębie jamy brzusznej, taką jak np. krew lub płyn przesiękowy. Płyn przesiękowy może pojawiać się w przypadkach skrętu jelit oraz śledziony, a także skrętu obu tych narządów. Opisywane również u trzody chlewnej skręty lewego płata wątroby mogą powodować pojawienie się zwiększonej ilości płynu przesiękowego o zabarwieniu krwawym, jednakże nie wykazuje on krzepnięcia ze względu na brak elementów morfotycznych krwi oraz włóknika.


Ten artykuł jest dostępny
tylko dla naszych cyfrowych prenumeratorów


Zaloguj się Dołącz

Opublikowano w3/2018