Menu Zamknij

Nowe koronawirusy jelitowe świń

Koronawirusy świń są dynamicznie ewoluującą grupą patogenów, czego skutki są trudne do przewidzenia. Duża zmienność oraz rekombinacja między gatunkami i w ich obrębie sprawia, że interpretacja wyników badań diagnostycznych jest trudna.

Koronawirusy to wirusy posiadające otoczkę i genom zbudowany z pojedynczej nici RNA. Należą do rzędu Nidovirales, rodziny Coronaviridae i podrodziny Coronavirinae. W jej obrębie wyróżnia się cztery rodzaje, alfa-, beta-, gamma-, i deltakoronawirusy. Koronawirusy zakażają ssaki i ptaki bezobjawowo lub wywołując cały szereg chorób układu pokarmowego i oddechowego. U świń dotychczas znane były cztery gatunki koronawirusów jelitowych wywołujące biegunki, wirus zakaźnego zapalenia żołądka i jelit (transmissible gastroeneritis virus – TGEV), wirus epidemicznej biegunki świń (porcine epidemic diarrhea – PEDV) i deltakoronawirus świń (porcine deltacoronavirus – PDCoV). W ostatnich latach najwyższą uwagę przykuwa PEDV, który od 2010 roku w Azji i od 2013 roku w USA jest powodem znacznych strat w produkcji świń.


Ten artykuł jest dostępny
tylko dla naszych cyfrowych prenumeratorów


Zaloguj się Dołącz

Opublikowano w2/2018