Menu Zamknij

Ważne choroby wirusowe świń w świetle doniesień 14. Sympozjum Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Zdrowiem Świń (Salonki, 2023)

Gumbert i wsp. (1) porównali różne rodzaje próbek, pobieranych ze stad zakażonych wirusem grypy, pod kątem ich przydatności w określaniu podtypu. W tym celu próbki, tj.: wymaz z nosa, wymaz z wymienia, wymazy powierzchniowe, próbki kurzu oraz płyn ustny pobrano od świń z różnych grup wiekowych (lochy, prosięta ssące, warchlaki) pochodzących z 20 ferm pozytywnych pod kątem wirusa grypy świń. Wyniki wykazały, że wymaz z nosa jest najbardziej przydatny przy określaniu podtypu wirusa grypy, w porównaniu do pozostałych badanych rodzajów próbek. Największy odsetek wymazów z nosa, z których udało się określić podtyp, został pobrany od prosiąt i wyniósł 88.2%, w porównaniu do warchlaków i loch, w przypadku których podtyp udało się określić w odpowiednio 61.8% i 0% wymazów z nosa. Na badanych fermach wykryto obecność podtypów: H1avN1, H1avN2, H1pdmN1pdm, H1pdmN2, H1huN1, H1huN2. Ponadto w 30% ferm wykazano obecność więcej niż jednego podtypu, a na 4. z nich wirusy stwierdzano w różnych grupach wiekowych. Zaobserwowano również, że objawy kliniczne występowały znacznie częściej u warchlaków, w porównaniu do prosiąt ssących. Otrzymane wyniki wskazują że wymaz z nosa jest optymalnym materiałem do określania podtypu wirusa grypy, a pobieranie wymazów tylko od jednej grupy wiekowej może nie wykryć wszystkich krążących podtypów wirusa grypy na danej fermie. Detekcja wirusa nie zawsze koreluje z występowaniem objawów klinicznych, dlatego, zwłaszcza w grupach prosiąt ssących, autorzy rekomendują próbkowanie także od osobników bez ewidentnych symptomów grypy (1).


Ten artykuł jest dostępny
tylko dla naszych cyfrowych prenumeratorów


Wykup dostęp

Already a member? Log in here
Opublikowano w4/2023